สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค (1 อัตรา)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ได้ที่

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม่ เขตทุมวัน กรุงเพทพฯ 10330
โทร. 02216 1894-7 ต่อ 110
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
www.itd.or.th

จาก ถึง