ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ตั้งแต่ 9 เมษายน  -10 พฤษภาคม 2562

 
1 ตำแหน่ง
1 25 Apr 19 กรรมการผู้จัดการ