บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประกาศรับสมัคร

        กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 09 Aug 18 กรรมการผู้จัดการ