บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประกาศรับสมัคร
กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ประสงค์รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 13 Feb 17 กรรมการผู้จัดการบริษัท