โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงงานไพ่
 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงงานไพ่

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 19 เมษายน 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัครที่
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-6493-4 ต่อ 27
หรือดาวน์โหลดรายละเอียดจาก www.playingcard.or.th

จาก ถึง