บริษัท V and G Logic จำกัด

บริษัท V and G Logic - สนญ.อาคารว่องวานิช ชั้น 18 แยกผังเมือง ถนนพระราม 9 ประกอบธุรกิจเดินรถขนส่ง/จัดส่งปูนคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mix concrete) ในฐานะผู้รับเมหาให้แก่ CPAC จำนวนรถ 300 คัน (พื้นที่สมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก)

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท V and G Logic จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 24 May 17 General Manager (Direct to รองกรรมการ) /Logistic