องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

        ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) สามารถดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่

www.nsm.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบุคลากร
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๑ หรือ ๑๘๔๕

จาก ถึง