องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1 ตำแหน่ง
1 16 Feb 17 ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ