บริษัท พี จี พลาสติก (2001) จำกัด

รับสมัครด่วน
บริษัท พีจี พลาสติก (2001) จำกัด

เป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ได้รับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9001, BRC/IOP ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท พี จี พลาสติก (2001) จำกัด
3 ตำแหน่ง
1 24 Jul 17 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต/ ผู้ควบคุมการผลิต
2 24 Jul 17 ผู้จัดการโรงงาน
3 24 Jul 17 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน