บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ในกลุ่มไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือ คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์  ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัว จึงมีความประสงค์รับสมัครผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อขยายธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
1 19 Apr 17 กรรมการผู้จัดการใหญ่