บริษัท โอกาวะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด / OGAWA SANGYO (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท โอกาวะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งในปี ค.ศ. 1946 โดยเริ่มจากการขายวัตถุดิบต้นกำเนิดทางเคมีให้กับบริษัทยาต่าง ๆ ในญี่ปุ่น รวมถึง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ต่อมาในปี 1991 ทางบริษัทได้เริ่มขยายกิจการออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยได้ก่อตั้งสำนักงานขายในประเทศไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยก่อนที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการในปี 2002
         
ปัจจุบันทางบริษัท โอกาวะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ได้มุ่งขยายกิจการออกไปเพื่อเป็นผู้ผลิตชั้นนำใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ เรามีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ในห้อง Clean room ทั้งในที่ประเทศญี่ปุ่น (OGAWA C.P.F, Sano) และ ประเทศจีน (OGAWA (SHANGHAI) PACKAGING, Shanghai) โดยผลิตภัณฑ์เราจัดอยู่ในระดับ World Class ที่ได้รับการยอมรับทั้งในญี่ปุ่นและตลาดยุโรป

อุตสาหกรรมสีรถยนต์ โรงงานผลิตสีของเราตั้งอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะสีสำหรับรถยนต์นั้นได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ซูบารุ ประเทศญี่ปุ่นจนก้าวขึ้นเป็น Top 10 Makers of Subaru ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา

อุตสาหกรรมเม็ดวัตถุดิบพลาสติก Elastomer โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Elastomer ของเราตั้งอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผลิตคุณภาพดีที่นำไปใช้วัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก Hi-end ต่าง ๆ เช่น หูฟังยี่ห้อ Sony เป็นต้น

ทางบริษัท เป็นสำนักงานขาย ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งนำเข้ามาจากโรงงานของทางบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นและจีน รวมถึงมีบริการซื้อมาขายไปสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการทางเลือกในการจัดหาสินค้า ขณะนี้บริษัทกำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท โอกาวะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด / OGAWA SANGYO (THAILAND) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
1 13 Mar 18 Sales Representative / พนักงานขาย