บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน
เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรี
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๓๐๘๕๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๓
หรือที่ Website : www.srtet.co.th

จาก ถึง