บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
เปิดรับบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO)
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 15 Aug 17 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO)