บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 12 Jul 19 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม