บริษัท สยาม ออโตเมชั่น ฟิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/SIAM AUTOMATION FIELD ENGINEERING CO., LTD

เราเป็นหนึ่งในผู้ชำนาญการออกแบบผลิตและประกอบเครื่องจักร รวมถึงระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่นเครื่องจักรสำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานวิศวกรและผู้ชำนาญงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับลูกค้า เราต้องการทีมงานคุณภาพที่จะก้าวไปพร้อมกับเรา

 
2 ตำแหน่ง
1 14 Sep 18 MECHATRONICS DESIGNER
2 14 Sep 18 ELECTRICAL TECHNICIAN