บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัทในเครือไทยออยล์กรุ๊ป โดยเกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด และบริษัท มาร์ซัน จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเดินเรือขนส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเล หรือการขนส่งทางทะเลในลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอ่าวไทย

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 21 Jul 17 Commercial Supervisor (ผู้ควบคุมงานฝ่ายการพานิชย์)
2 19 Jul 17 เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)