สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เปิดรับสมัครกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตำรงตำแหน่ง

กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

08-9691-4893 หรือ www.pit.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ -17 พฤศจิกายน 2560
ในวันและเวลาราชการ

จาก ถึง