บริษัท เอทีวี แพนเตอร์ จำกัด

    

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท เอทีวี แพนเตอร์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
1 18 Jan 17 Sales ต่างจังหวัด (ทำงานที่วิภาวดีรังสิต ซ.76)
2 18 Jan 17 ผช. ผจก. Product Design / จนท. Product Design
3 18 Jan 17 หัวหน้าเคลมสินค้า
4 18 Jan 17 เจ้าหน้าที่สรรหา