บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด

บริษัทฯดำเนินกิจการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด
11 ตำแหน่ง
1 16 Jan 17 สถาปนิก / เขียนแบบ พนักงานออกแบบและตกแต่งภายใน
2 16 Jan 17 เจ้าหน้าที่ขายห้องพักรีสอร์ทขนาดเล็ก
3 16 Jan 17 พนักงานขับรถผู้บริหาร
4 16 Jan 17 ผู้ควบคุมงานระบบ
5 16 Jan 17 เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ / เจ้าหน้าที่ออกแบบภูมิทัศน์
6 16 Jan 17 แม่บ้าน
7 16 Jan 17 บุคคล
8 16 Jan 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ผู้จัดการ – ขายบ้านหรู ราคา 60 ล้านบาท ขึ้นไป (หลายอัตรา)
9 16 Jan 17 เจ้าหน้าที่บัญชี
10 16 Jan 17 ผู้ตรวจสอบภายใน
11 16 Jan 17 สมุห์บัญชี