โรงพยาบาลมหาชัย 2
Programmer

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

งานในด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรมตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุ ระหว่าง 23-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบงาน ASP.NET และ C#
  • มีความรู้ และสามารถพัฒนาระบบ Financial, ERP, Workflow, Logistic, Accounting, Human Resources
  • อดทน ชื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบในงาน 
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สวัสดิการ โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับญาติสายตรง เป็นต้น

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
โรงพยาบาลมหาชัย 2
ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4
ที่อยู่: 301/1 ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย โรงพยาบาลมหาชัย 2
6 ตำแหน่ง
1 17 Jan 17 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2 17 Jan 17 Graphic Designer
3 17 Jan 17 เจ้าหน้าที่บัญชี
4 17 Jan 17 Programmer
5 17 Jan 17 ผู้จัดการแผนกการเงิน
6 17 Jan 17 วิศวกรโรงพยาบาล