S.F. EXPRESS CO., LTD.

The incumbent will undergo a development program to take up the Service Station Manager role in local or overseas environment. This is a critical position to oversee the assigned service station in delivering services in accordance with company's standards and business goals.

พนักงานส่งสินค้า Business Agent

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ:

•บริการรับและส่งพัสดุให้ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด

•ดูแลรักษาพัสดุของลูกค้าไม่ให้เสียหายหรือชำรุดใดๆ ในระหว่างการจัดส่ง

•แนะนำลูกค้าใหม่ให้กับทีมขายพร้อมประชาสัมพันธ์บริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า

•จัดส่งรายการโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์และเอกสารการเปิดหน้าบัญชีในเวลาที่กำหนด

•จัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในเวลาที่กำหนด

•รับเช็ค/เก็บเงินสดจากลูกค้ามายังบริษัท

•ตรวจสอบ Packaging ของพัสดุให้เหมาะสมกับการขนย้ายขนส่งตามที่ฝ่ายปฎิบัติการบริษัทฯ กำหนด

•ช่วยยกของลงจากรถหรือยกขึ้นรถ

•จัดเก็บและวางพัสดุในสถานีบริการให้เป็นระเบียบและอยู่ในความเรียบร้อย

•ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติที่ต้องการ:

•เพศชาย การศึกษาในระดับชั้น ม. 6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี

•มีพื้นฐานความรู้ด้านการปฏิบัติการในสายงานโลจิสติกส์และคุ้นเคยพื้นที่ในกรุงเทพฯ รวมถึงปริมณฑลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

•มีประสบการณ์งานรับส่งของมาก่อน

•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

•ขยันและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

•สามารถอ่านออกเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

•มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์


ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

บริษัท เอส. เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่ 762/2 อาคารบี ชั้น 1 ห้องเลขที่บี 508 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สำนักงานใหญ่ Tax ID no. 0105559068861

โทรศัพท์ 02-295-1889


จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย S.F. EXPRESS CO., LTD.
7 ตำแหน่ง
1 19 Jan 18 Accountant
2 18 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Warehouse Assistant
3 17 Jan 18 Operations Executive
4 17 Jan 18 พนักงานส่งสินค้า Business Agent
5 17 Jan 18 Customer Service Representative
6 17 Jan 18 Team Leader
7 17 Jan 18 Assistant Service Station Manager (overseas assignments are required)