สำนักงานวิชาการรัฐศาสตร์

        "สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์" ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นผู้จัดการ CEO ในการเรียนให้กับ นิสิตนักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี  โดยการ เป็นผู้แนะนำการเรียน วางแผนการเรียนทุกเทอมจนจบการศึกษา ดูแลเรื่องเอกสารการเรียน  จัดทำสรุปแบบทดสอบ ส่งตรงถึงบ้าน ให้แก่นักศึกษาในโครงการ ดูแลนักศึกษาในทุกเรื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา มากว่า 18 ปี  ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สำนักงานวิชาการรัฐศาสตร์
1 ตำแหน่ง
1 20 Sep 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ไม่จำกัด)