บริษัทปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด

บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPE) เป็นบริษัทที่มีแนวคิดในการบริหารพลังงาน (Energy Efficiency Management) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านการบริการ และผลิตภัณฑ์ (Energy Service Company) การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้พลังงานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการผลิตจนถึงอาคารสำนักงานต่างๆ

ทางบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ต้องเป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ
การบริการของบริษัท

  • การออกแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  • การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน
  • การให้คำปรึกษาด้านพลังงาน

เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นำมันหล่อลื่นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก แบรนด์ ซิโนเปค  หนึ่งในบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของโลก ติดอันดับ 3 ใน 500 บริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจ การกลั่นน้ำมัน จนถึงการผลิตและจำหน่าย โดย ซิโนเปค เป็นหนึ่งในบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของโลก ติดอันดับ 4 ใน 500 บริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจ การกลั่นน้ำมัน จนถึงการผลิตและจำหน่าย มีโรงงานกลั่นน้ำมันมากถึง 20 แห่ง กำลังการผลิตมากกว่า 230 ล้านตันต่อปีและโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 11 แห่งในประเทศจีนและอีก 1 แห่งในประเทศสิงค์โปร์ บริษัท ซิโนเปค เป็นสนับสนุนด้านการบินและอวกาศของจีนมานานกว่า 50 ปี มียอดขายแป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย โดยซิโนเปค มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 2000 ชนิด หลากหลายครอบหลุมการใช้งานใน 21 หมวดหมู่ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันไฮดรอลิค และจาระบี 

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัทปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 14 Nov 18 Sales Representative จำนวน หลายอัตรา