บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการใหญ่

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

 
ด้วยบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บพท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด
1 ตำแหน่ง
1 12 Jul 19 ผู้จัดการใหญ่