Nationejobs.com
 

หางานตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครงาน

ค้นพบ 31 ตำแหน่งงาน (ล่าสุด 3 เดือน)

  วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 17 May 19 Pesident of AOT Ground Aviation Services   AOT Ground Aviation Services Co., Ltd.     กรุงเทพฯ
2 16 May 19 พนักงานจัดซื้อ-จัดจ้าง    บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ป.ตรี 3 ปี กรุงเทพฯ
3 16 May 19 เลขานุการผู้บริหาร   บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ป.ตรี 2 ปี กรุงเทพฯ, นนทบุรี
4 16 May 19 ช่างเขียนแบบ ไม่จำกัดจำนวน   บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ปวช., ปวส., ป.ตรี 5 ปี กรุงเทพฯ, นนทบุรี
5 16 May 19 วิศวกรไฟฟ้าประมาณราคา   บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ป.ตรี 5 ปี กรุงเทพฯ
6 16 May 19 วิศวกรโยธาประจำสำนักงานใหญ่    บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ป.ตรี 0 ปี กรุงเทพฯ
7 16 May 19 วิศวกรโยธา ไม่จำกัดจำนวน   บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ป.ตรี 0 ปี กรุงเทพฯ, นนทบุรี
8 07 May 19 แม่บ้าน / คนทำสวน (ย่านเพลินจิต)   บริษัท นันทนา จำกัด     กรุงเทพฯ
9 07 May 19 เจ้าหน้าที่ธุรการ - คอมพิวเตอร์ (ย่านเพลินจิต)   บริษัท นันทนา จำกัด ปวส., ป.ตรี   กรุงเทพฯ
10 03 May 19 เจ้าหน้าที่การเงิน   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ป.โท   กรุงเทพฯ
11 03 May 19 ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ป.โท   กรุงเทพฯ
12 02 May 19 เจ้าหน้าที่ธุรการ-คอมพิวเตอร์   บริษัท นันทนา จำกัด ปวส., ป.ตรี   กรุงเทพฯ
13 25 Apr 19 กรรมการผู้จัดการ   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)     กรุงเทพฯ
14 28 Mar 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานรับจ่าย)   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี 2 ปี กรุงเทพฯ
15 28 Mar 19 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
16 18 Mar 19 พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)   สถาบันยานยนต์ ปวส. 3 ปี กรุงเทพฯ
17 18 Mar 19 ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)   สถาบันยานยนต์ ป.ตรี   กรุงเทพฯ
18 11 Mar 19 Legal Executive   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
19 11 Mar 19 Digital Marketing   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
20 01 Feb 19 Accountant   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
21 01 Feb 19 Web Developer (Front-end)   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
22 31 Jan 19 Business Admin   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
23 29 Jan 19 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 12 ปี กรุงเทพฯ
24 29 Jan 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
25 28 Jan 19 Project Coordinator   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
26 28 Jan 19 Business Development   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
27 28 Jan 19 Graphic Designer   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
28 28 Jan 19 Web Developer (Backed-end)   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
29 28 Jan 19 Web Designer   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
30 28 Jan 19 Infrastructure Engineer   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี 2 ปี กรุงเทพฯ
31 13 Nov 18 ผู้ช่วยวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ป.ตรี, ป.โท   กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, อยุธยา