Nationejobs.com
 

หางานตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครงาน

ค้นพบ 27 ตำแหน่งงาน (ล่าสุด 3 เดือน)

  วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 06 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ (จัดการข้อมูลและรายงาน) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 3 ปี กรุงเทพฯ
2 03 Jan 20 ผู้จัดการ งานจัดการข้อมูล บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 3-5 ปี กรุงเทพฯ
3 03 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานดูแลทรัพย์สินรอการขาย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 3-5 ปี กรุงเทพฯ
4 03 Jan 20 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารอาคารสำนักงาน-งานอำนวยการกลาง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
5 03 Jan 20 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี 1-3 ปี กรุงเทพฯ
6 03 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
7 03 Jan 20 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบริหารการเงิน (Treasury) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5-10 ปี กรุงเทพฯ
8 02 Jan 20 Application Developer บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี <=2 ปี กรุงเทพฯ
9 02 Jan 20 Senior Accounting Officer บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
10 02 Jan 20 Accounting Supervisor บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี 4 ปี กรุงเทพฯ
11 02 Jan 20 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
12 01 Jan 20 นักวิจัย / นักวิจัย QC บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
13 01 Jan 20 InstrumentEngineer/ MechanicalEngineer/ Electrical Engineer บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
14 01 Jan 20 Technical Service/ ProductionEngineer/ Process Engineer บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ป.ตรี 3 ปี กรุงเทพฯ
15 01 Jan 20 เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ป.ตรี 3 ปี กรุงเทพฯ
16 01 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ป.ตรี 3 ปี กรุงเทพฯ
17 01 Jan 20 Secretary บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
18 01 Jan 20 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ป.ตรี   กรุงเทพฯ
19 01 Jan 20 LIGHTING DESIGN บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี   กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ
20 01 Jan 20 Stage Lighting Design บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี   กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ
21 01 Jan 20 นักแปลข่าว บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี <=35 ปี กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ
22 31 Dec 19 Senior Digital Product บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี 1-2 ปี กรุงเทพฯ
23 31 Dec 19 Creative Marketing บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี 1-2 ปี กรุงเทพฯ
24 31 Dec 19 พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ม.3 3 ปี กรุงเทพฯ, นครปฐม
25 30 Dec 19 รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ป.ตรี   กรุงเทพฯ
26 30 Dec 19 Stage Lighting Design บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี 0 ปี กรุงเทพฯ
27 30 Dec 19 Lighting Design บริษัทในเครือ เนชั่นกรุ๊ป ( เนชั่นทีวี ช่อง 22 , คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ) ป.ตรี   กรุงเทพฯ