Nationejobs.com
 

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ

ฝากประวัติ

ขั้นตอนการฝากประวัติ

  • สมัครสมาชิก
  • สร้าง และฝากประวัติ
 

เป็นสมาชิก Nationejobs ทำให้การหางานง่ายขึ้น

แทนที่จะต้องคอยหางานจากที่ผู้จ้างงานประกาศ คุณสามารถสร้าง resume ของคุณ online และติดประกาศ resume ให้ผู้จ้างงานหาคุณแทน

หลังจากที่คุณมี resume แล้ว คุณยังสามารถหางานที่ต้องการแล้วส่ง resume online ของคุณให้กับผู้จ้างงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อจำนวนครั้งที่ส่ง

คุณสมบัติเด่น

Job Application ช่วยคุณจัดการงานที่คุณสมัครได้ง่ายขึ้น คุณสามารถหางานแล้วนำใส่ Job Application จากนั้นค่อยพิจารณาเปรียบเทียบงาน และทำการส่ง resume ให้ผู้จ้างงาน Job Application ยังเป็นที่ที่คุณสามารถกลับมาตรวจสอบผลของงานที่คุณสมัครด้วย

Job Alert ช่วยคุณประหยัดเวลาหางาน Job Alert เป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่คอยหางานตามที่คุณกำหนด และส่งผลการค้นหาให้คุณทาง email ทุกๆ วัน