Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายภาษี ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 19 Oct 18 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ป.ตรี 2-5 ปี กรุงเทพฯ
2 19 Oct 18 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 8 ปี กรุงเทพฯ
3 19 Oct 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
4 18 Oct 18 Finance Manager WHA Industrial Development ป.ตรี 8 ปี  
5 18 Oct 18 Manager - Accounting / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี WHA Real Estate Management Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท 5 ปี สมุทรปราการ
6 17 Oct 18 Key Account Executive (สำนักงานใหญ่)   PENS Marketing and Distribution Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท 2 ปี กรุงเทพฯ
7 17 Oct 18 Key Account Supervisor (สำนักงานใหญ่)   PENS Marketing and Distribution Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
8 16 Oct 18 Accounting Officer บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ป.ตรี, ป.โท 3 ปี กรุงเทพฯ
9 16 Oct 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี   กรุงเทพฯ