Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายภาษี ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 28 Mar 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานรับจ่าย)   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี 2 ปี กรุงเทพฯ
2 28 Mar 19 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
3 01 Feb 19 Accountant   Phoenixict Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ