Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายภาษี ทั้งหมด 28 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 30 Mar 18 ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
2 30 Mar 18 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี   กรุงเทพฯ
3 29 Mar 18 Account / Shop Clerk   Saiyo Recruitment Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
4 23 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี    Univentures Public Company Limited ป.ตรี 1-3 ปี กรุงเทพฯ
5 21 Mar 18 Admin / Accounting   Saiyo Recruitment Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
6 21 Mar 18 ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ NPL   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 3 ปี กรุงเทพฯ
7 15 Mar 18 Manager - Accounting / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   WHA Real Estate Management Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท 5 ปี สมุทรปราการ
8 14 Mar 18 ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
9 13 Mar 18 Accounting Officer   บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ป.ตรี, ป.โท 3 ปี กรุงเทพฯ
10 13 Mar 18 พนักงานบัญชี   บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด ป.ตรี   กรุงเทพฯ
11 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี   กรุงเทพฯ
12 13 Mar 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี พิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี
13 13 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี Univentures Public Company Limited ป.ตรี 1-3 ปี กรุงเทพฯ
14 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่การเงินและสนับสนุน มูลนิธิมั่นพัฒนา ป.ตรี   กรุงเทพฯ
15 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด Univentures Public Company Limited ป.ตรี, ป.โท 3-5 ปี กรุงเทพฯ
16 12 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Univentures Public Company Limited ป.ตรี, ป.โท 10 ปี กรุงเทพฯ
17 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี Univentures Public Company Limited ป.ตรี 5-10 ปี กรุงเทพฯ
18 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่การเงิน Univentures Public Company Limited ป.ตรี   กรุงเทพฯ
19 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปวส., อนุปริญญา, ป.ตรี, ป.โท 1 ปี กรุงเทพฯ
20 09 Mar 18 Accounting Staff Saiyo Recruitment Co., Ltd. ปวส., อนุปริญญา, ป.ตรี 2 ปี กรุงเทพฯ
21 09 Mar 18 Account Manager or Ast. Account Manager Saiyo Recruitment Co., Ltd. ป.ตรี 3 ปี กรุงเทพฯ
22 09 Mar 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
23 09 Mar 18 พนักงานบัญชี Saiyo Recruitment Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
24 09 Mar 18 Senior Account Saiyo Recruitment Co., Ltd. ป.ตรี 3 ปี กรุงเทพฯ
25 09 Mar 18 ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
26 09 Mar 18 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
27 08 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน Univentures Public Company Limited ป.ตรี 3 ปี กรุงเทพฯ
28 08 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย Univentures Public Company Limited ป.ตรี <=2 ปี กรุงเทพฯ