Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านหน่วยงานรัฐบาล เพื่อสังคม หน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งหมด 1 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 06 Dec 18 ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน   สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ป.ตรี 12 ปี กรุงเทพฯ