Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ นักออกแบบ ทั้งหมด 1 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 30 Dec 19 รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ป.ตรี   กรุงเทพฯ