Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร ทั้งหมด 1 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 14 Aug 19 ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด ป.ตรี   กรุงเทพฯ