Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านประกันภัย ฝ่ายสินไหม พนักงานประเมิน ทั้งหมด 14 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 20 Oct 16 เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ   Bangkok Insurance Public Company Limited. ปวส., ป.ตรี   กรุงเทพฯ
2 20 Oct 16 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาพัทยา (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)   Bangkok Insurance Public Company Limited. ป.ตรี, ป.โท <=3 ปี ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี
3 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
4 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาชลบุรี, นครปฐม, ลำปาง, สุราษฎร์ธานี, หัวหิน และสุรินทร์ Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
5 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่การตลาด Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
6 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ (สังกัดบริษัทในเครือ) Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ปวส. 1 ปี กรุงเทพฯ
7 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาภูเก็ต, หาดใหญ่ และสุรินทร์ Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
8 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่สินไหม Non-Motor Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
9 19 Oct 16 ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายสินไหมทั่วไป Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก 5 ปี กรุงเทพฯ
10 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่ข้อมูลสถิติ Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
11 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
12 19 Oct 16 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย Non-Motor Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
13 19 Oct 16 ผู้จัดการส่วนรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี, ป.โท 3 ปี กรุงเทพฯ
14 19 Oct 16 ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายประกันทางทะเลและเบ็ดเตล็ด Krungthai Panich Insurance Public Company Limited ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก 5 ปี กรุงเทพฯ