Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านธุรการ เลขานุการ ทั้งหมด 2 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 19 Oct 18 นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ป.โท   กรุงเทพฯ
2 16 Oct 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี   กรุงเทพฯ