Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านโรงงาน การผลิต ทั้งหมด 8 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 20 Sep 18 เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)   Univentures Public Company Limited     กรุงเทพฯ
2 20 Sep 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS) Univentures Public Company Limited     กรุงเทพฯ
3 20 Sep 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV Univentures Public Company Limited ป.ตรี   กรุงเทพฯ
4 18 Sep 18 Site Engineer บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ป.ตรี 2-5 ปี สมุทรปราการ
5 18 Sep 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์ Univentures Public Company Limited ปวส., ป.ตรี 5 ปี กรุงเทพฯ
6 18 Sep 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์ Univentures Public Company Limited ปวส. 2 ปี กรุงเทพฯ
7 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด Univentures Public Company Limited     กรุงเทพฯ
8 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด Univentures Public Company Limited ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ