Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ทั้งหมด 1 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 03 Jan 20 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบริหารการเงิน (Treasury) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5-10 ปี กรุงเทพฯ