Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 12 Jul 19 ผู้จัดการใหญ่   บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ป.ตรี   กรุงเทพฯ
2 12 Jul 19 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     กรุงเทพฯ
3 10 Jun 19 รองกรรมการผู้จัดการ   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ป.ตรี   กรุงเทพฯ