Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หน่วยงานรัฐบาล เพื่อสังคม หน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 06 Dec 18 ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน   สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ป.ตรี 12 ปี กรุงเทพฯ
2 23 Nov 18 GENERAL AFFAIRS STAFF    Thai Shinkong Industry Corporation Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
3 16 Nov 18 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ป.ตรี 2-5 ปี กรุงเทพฯ
4 16 Nov 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ป.ตรี 2-5 ปี กรุงเทพฯ