Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านค้นคว้าวิจัย เคมี วิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 2 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 16 Nov 18 นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ) ระดับชำนาญการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ป.โท   กรุงเทพฯ
2 13 Nov 18 ผู้ช่วยวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ป.ตรี, ป.โท   กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, อยุธยา