Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านเกษตรกรรม ประมง เหมืองแร่ ทั้งหมด 5 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 21 Jan 17 เจ้าหน้าที่จัดหาไม้ยางพารา บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ป.ตรี 2 ปี กรุงเทพฯ
2 20 Jan 17 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด / Ag-gro (Thailand) Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท   กรุงเทพฯ
3 20 Jan 17 เจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขาย บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด / Ag-gro (Thailand) Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท   กรุงเทพฯ
4 20 Jan 17 ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด / Ag-gro (Thailand) Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท 10 ปี กรุงเทพฯ
5 16 Jan 17 เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ / เจ้าหน้าที่ออกแบบภูมิทัศน์ บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด ป.ตรี   นครราชสีมา