Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านเกษตรกรรม ประมง เหมืองแร่ ทั้งหมด 1 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 14 Sep 18 นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ (สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4)   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ป.ตรี 2-5 ปี กรุงเทพฯ