Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านเกษตรกรรม ประมง เหมืองแร่ ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 17 Feb 17 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด / Ag-gro (Thailand) Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท   กรุงเทพฯ
2 17 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขาย บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด / Ag-gro (Thailand) Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท   กรุงเทพฯ
3 17 Feb 17 ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด / Ag-gro (Thailand) Co., Ltd. ป.ตรี, ป.โท 10 ปี กรุงเทพฯ