Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านอื่นๆ ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 03 Jan 20 ผู้จัดการ งานจัดการข้อมูล บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 3-5 ปี กรุงเทพฯ
2 03 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานดูแลทรัพย์สินรอการขาย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 3-5 ปี กรุงเทพฯ
3 03 Jan 20 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารอาคารสำนักงาน-งานอำนวยการกลาง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
4 03 Jan 20 ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ