Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านอื่นๆ ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 15 Nov 19 ผู้จัดการ งานจัดการข้อมูล   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 3-5 ปี กรุงเทพฯ
2 15 Nov 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานดูแลทรัพย์สินรอการขาย   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 3-5 ปี กรุงเทพฯ
3 15 Nov 19 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารอาคารสำนักงาน-งานอำนวยการกลาง   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
4 15 Nov 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน   บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ