Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านสายการบิน ทั้งหมด 2 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 13 Aug 15 ลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานตรวจค้น, ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย, ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) และตำแหน่งงานอื่นๆ 30 ตำแหน่ง   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)     ภูเก็ต, เชียงราย, เชียงใหม่
2 13 Aug 15 เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)     ภูเก็ต, เชียงราย, เชียงใหม่