Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านสายการบิน ทั้งหมด 19 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 22 Aug 14 เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)     ภูเก็ต
2 22 Aug 14 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)     ภูเก็ต
3 22 Aug 14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)     ภูเก็ต
4 22 Aug 14 เจ้าหน้าที่พัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)     ภูเก็ต
5 22 Aug 14 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ป.ตรี   กรุงเทพฯ
6 22 Aug 14 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ป.ตรี   กรุงเทพฯ
7 22 Aug 14 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ป.ตรี   กรุงเทพฯ
8 22 Aug 14 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)     กรุงเทพฯ
9 22 Aug 14 Safety Officer Abatek (Asia) Co., Ltd. ป.ตรี 3 ปี สมุทรปราการ
10 19 Aug 14 เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (1 อัตรา) สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน    สถาบันการบินพลเรือน ป.ตรี   ประจวบคีรีขันธ์
11 19 Aug 14 Translators (Vacancy 3)   Siam Air Transport Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
12 19 Aug 14 Secretary (Vacancy 2)    Siam Air Transport Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
13 19 Aug 14 Administration Officer (Vacancy 10)    Siam Air Transport Co., Ltd. ป.ตรี   กรุงเทพฯ
14 19 Aug 14 Ground Attendance (Vacancy 20)   Siam Air Transport Co., Ltd.     กรุงเทพฯ
15 19 Aug 14 Aviation Marketing (Vacancy 5)    Siam Air Transport Co., Ltd.     กรุงเทพฯ
16 19 Aug 14 Flight Dispatcher (Vacancy 5)   Siam Air Transport Co., Ltd.     กรุงเทพฯ
17 19 Aug 14 Aircraft Maintenance Engineer (Vacancy 30)   Siam Air Transport Co., Ltd.     กรุงเทพฯ
18 19 Aug 14 Pilot (Vacancy 20)    Siam Air Transport Co., Ltd.     กรุงเทพฯ
19 19 Aug 14 Cabin Crew (Junior Flight Attendant, Senior Flight Attendant)   Siam Air Transport Co., Ltd.     กรุงเทพฯ