Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านก่อสร้าง สถาปนิก มัณฑณากร ทั้งหมด 5 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 20 Sep 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ) Univentures Public Company Limited ป.ตรี 3-5 ปี กรุงเทพฯ
2 20 Sep 18 ช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ) Univentures Public Company Limited ปวส. 2 ปี กรุงเทพฯ
3 20 Sep 18 หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ) Univentures Public Company Limited ปวส., ป.ตรี 5 ปี กรุงเทพฯ
4 19 Sep 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา Univentures Public Company Limited ป.ตรี   กรุงเทพฯ
5 17 Sep 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา Univentures Public Company Limited ปวส., ป.ตรี 2 ปี กรุงเทพฯ