Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านพนักงานขับรถ คนส่งเอกสาร เสริฟ แม่บ้าน ทั้งหมด 5 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 20 Feb 17 พนักงานขับรถ/ เจ้าหน้าที่จัดการส่วนงานพาหนะ TEAM Group of Companies Co., Ltd. ม.3, ปวช., ม.6, ปวส., อนุปริญญา, ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
2 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Warehouse Assistant   S.F. EXPRESS CO., LTD. ม.3, ปวช., ม.6, ปวส., อนุปริญญา, ป.ตรี 1 ปี กรุงเทพฯ
3 16 Feb 17 พนักงานขับรถ   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
4 15 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กรุงเทพ)   บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ปวช., ม.6, ปวส., ป.ตรี 5 ปี กรุงเทพฯ
5 15 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร   บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปวช., ปวส., อนุปริญญา 5 ปี กรุงเทพฯ