ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ผ่านไปแล้วกับมหกรรมรับสมัครงานส่งท้ายปี 2553 กับงาน "YOUR CAREER 2010" ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยงานนี้ Nationejobs.com ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 สำหรับงานครั้งนี้ยังคงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบเข้ามาช่วยในกิจกรรมการสมัครงาน ลดความยุ่งยากจากการใช้เอกสาร ประหยัดเวลาทั้งผู้ประกอบการและผู้สมัครงาน และที่สำคัญที่สุด Nationejobs.com ยังคงเห็นความสำคัญของ "โอกาส" โดยเฉพาะของผู้สมัครงาน ที่คาดหวังว่าจะได้รับโอกาสสัมภาษณ์งานจริงกับผู้ประกอบการภายในงาน จึงได้จัดพื้นที่สำหรับการสัมภาษณ์งานให้โดยเฉพาะและหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ ที่ทำให้ผู้ประกอบการได้คนที่ตรงงานและผู้สมัคร ที่ได้งานอย่างตรงใจอีกด้วย

ในฐานะทีมงาน Nationejobs.com ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มาร่วมสร้างความสำเร็จอีกครั้ง ของการจัดงาน YOUR CAREER 2010 เริ่มตั้งแต่ผู้สนับสนุนทุกรายที่ให้ "ความไว้วางใจ" ให้ Nationejobs.com ได้จัดงานนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้สมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจและตอบรับการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี และทีมงาน Nationejobs.com หวังว่า ทุกท่านจะยังคงมอบความไว้วางใจและให้การตอบรับที่ดีเช่นนี้ ในการจัดงาน YOUR CAREER ครั้งต่อๆไป

สุดท้ายนี้! เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมงานครั้งต่อไป ทุกท่านยังสามารถนำบัตรสมัครงานของการจัดงานครั้งที่ผ่านมาของ Nationejobs.com กลับมาใช้ได้อีก แล้วพบกันใหม่ในงาน YOUR CAREER ครั้งถัดไปค่ะ